Bezpieczeństwo i regulacje prawne

Przelewając swoje środki do OSTC Foreign Exchange musicie być Państwo pewni, iż są one bezpieczne.

Kto nas reguluje?

OSTC Foreign Exchange Limited jest brytyjską instytucją płatniczą licencjonowaną przez Financial Conduct Authority (nr 588884). W praktyce oznacza to, że środki wpłacane przez klientów zawsze będą przechowywane oddzielnie od aktywów finansowych firmy. Wszystkie transakcje walutowe naszych klientów wykonywane są na specjalnie wyodrębnionych rachunkach.

Regulamin

W celu rozpoczęcia współpracy z OSTC FX niezbędna jest rejestracja online. Proces rejestracji zajmuje kilka minut i wymaga podania danych firmy oraz jej właściciela  zgodnie z KRS, a także zaakceptowania regulaminu ramowego - REGULAMIN.

Ustawy

Naszą działalność reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 13 listopada 2007roku. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Payment Services Regulations 2009 (Brytyjska ustawa o usługach płatniczych) oraz polska ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Ustawa ta gwarantuje, iż pieniądze klientów będą chronione przed wszelkimi wierzycielami, jeśli OSTC Foreign Exchange ogłosiłoby upadłość oraz o wyodrębnieniu środków klientów od aktywów finansowych firmy.

OSTC Foreign Exchange przestrzega zasad regulacji „Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006" (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Polska 16 listopada 2000 roku), która wymaga od nas stosowania określonego standardu wymaganego przez brytyjską izbę skarbową (HM Revenue & Customs).

W naszej działalności zaimplementowaliśmy wszystkie przepisy, regulacje i zalecenia zgodnie z powyższą ustawą, tak aby zapobiegać przestępstwom finansowym. Wszystkie nasze wewnętrzne procedury zostały specjalnie przystosowane właśnie w celu sprostania wszelkim wymogom ustawodawcy, a specjalnie desygnowany członek zarządu jest osobiście prawnie odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich procesów finansowych. Nasi pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie wymaganym przez regulatora, a dodatkowo poddajemy się niezależnemu audytowi prowadzonemu cyklicznie przez zewnętrznego audytora, którego zadaniem jest sprawdzenie stopnia implementacji niezbędnych procedur.

Częścią naszej polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest także stosowanie się i przestrzeganie wszystkich międzynarodowych embargo. OSTC FX utrzymuje bazę danych objętych nimi krajów, regularnie uaktualnianą na podstawie brytyjskiej HM Treasury Asset Freezing Unit, Europejskiego Banku Centralnego oraz brytyjskiego Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Ochrona danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań by spełniać wymagania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie gromadzenia informacji o naszych Klientach.

Informacje o OSTC Foreign Exchange

OSTC Foreign Exchange Ltd Sp. z o.o. oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000466312, NIP 1070026525, adres: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, Polska.

OSTC Foreign Exchange Ltd zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w Urzędzie Rejestrowym Spółek Angilii i Walii pod numerem 08118385, kapitał zakładowy 100.000,00 GBP (funtów szterlingów).

 

About | Business Transfers | Personal Transfers | Education & Support | © 2019 OSTC FX