Przykłady

Obywatel Wielkiej Brytanii pracujący w międzynarodowej korporacji w Polsce

Klient prywatny, który regularnie przewalutowuje wynagrodzenie.

Nasz klient otrzymuje regularne płatność w PLN od swojego pracodawcy. By uniknąć opłat związanych z otwieraniem kont walutowych w bankach, a także ryzyka niekorzystnego kursu wymiany, klient zdecydował się na wykonywanie regularnych transakcji walutowych PLN na GBP w OSTC FX bezpośrednio na swoje konto w Wielkiej Brytanii. Oszczędności wynikające z naszej współpracy widoczne był już po pierwszej transakcji.


Polska firma zajmująca się importem win

Klient korporacyjny mający zobowiązania w EUR i USD.

Firma wykonująca częste przelewy walutowe, do znacznej liczby kontrahentów. W celu usprawnienia współpracy, Klient zdefiniował listę swoich kontrahentów (którą później sukcesywnie powiększał). Wykonując transakcje zakupu waluty Klient z góry określał, który z jego kontrahentów ma otrzymać płatność oraz z jakim tytułem faktury ma ona zostać wysłana. Czasami podczas transakcji, klient zleca płatność do 5-10 różnych kontrahentów. Po każdym zaksięgowanym przelewie, Klient otrzymuje potwierdzenie przelewu w języku polski, angielskim bądź niemieckim. Wykonując podobne transakcje z OSTC FX, Klient zapewnił sobie nie tylko lepsze kursy wymiany, ale także zaoszczędził swój czas zlecając nam wykonanie przelewów.


Duża polska firma transportowa otrzymująca regularne płatności w obcych walutach, np. EUR, USD

Klient Korporacyjny, sprzedaż obcych waluty na złotówki.

Jedna z wiodących polskich firm przewozowych, prowadzi rozrachunki w USD i EUR wystawiając faktury w różnych walutach. Klientowi zależało na szybkim otrzymaniu kwoty w PLN. Po jednej udanej transakcji, z naszych usług zdecydował się również korzystać brytyjski oddział firmy. Przeprowadziliśmy wspólnie kilka przewalutowań spot, w wyniku których oszczędności opiewały na sumę 5000 PLN miesięcznie.

 

About | Business Transfers | Personal Transfers | Education & Support | © 2019 OSTC FX