Rodzaj transakcji i dostępne waluty

Rodzaje transakcji w zależności od potrzeb.

Transakcja spot

Spot oznacza, że transakcja zostanie zrealizowana najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu jej zlecenia. Kurs spot (bieżący) jest kursem obowiązującym w momencie wykonywania transakcji.

Zlecenie limit

Jeżeli kurs wymiany zmienia się na Państwa korzyść i Państwa docelowy kurs zostanie osiągnięty, automatycznie kupimy lub sprzedamy wybraną walutę.

Zlecenie stop loss

Ustalamy najmniej korzystny kurs, który jesteście Państwo gotowi zaakceptować i jeśli rynek zmieni się na Państwa niekorzyść, automatycznie kupimy lub sprzedamy walutę po tym kursie, abyście byli Państwo chronieni przed większą stratą.

Poniżej przedstawiamy listę 25 walut, których wymianę umożliwiamy:

AUD CZK HRK LVL SEK
BGN DKK HUF MAD SGD
CAD EUR IDR NOK THB
CHF GBP JPY NZD USD
CNY HKD LTL PLN ZAR
 

About | Business Transfers | Personal Transfers | Education & Support | © 2019 OSTC FX