Kontakt

Adres

Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
Polska

Telefon

+48 22 201 9719
+48 22 630 3270

Dealingroom

+48 222 44 11 00
waluty@ostcfx.com

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek 09:00 – 17.00

Dane Firmowe

OSTC Foreign Exchange Ltd Sp. z o.o.
oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000466312
NIP 1070026525

adres: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa,
Polska OSTC Foreign Exchange Ltd zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w Urzędzie Rejestrowym Spółek Angilii i Walii pod numerem 08118385, kapitał zakładowy 100.000,00 GBP (funtów szterlingów)

 

About | Business Transfers | Personal Transfers | Education & Support | © 2019 OSTC FX